109443575_2860051854271091_4953667422134644774_n_meitu_13

109443575_2860051854271091_4953667422134644774_n_meitu_13

 

.

.

.

.

.

.

 

 

109443575_2860051854271091_4953667422134644774_n

 

延伸閱讀

有趣的笑話大家都喜歡看~我們把網路上最爆笑的「深度對話截圖」整理出來,大家都有看懂嗎?

1597391084-4182-YYI1TRlR

2.

1597391084-5371-WTX5pzek

3.

1597391084-5177-duxJ37qo

4.

1597391084-5416-BLC7CAYJ

5.

1597391090-7232-2OujV9Hf

6.

1597391092-5524-oU4RO6qw

7.

1597391092-7835-Mg7Z4EfN

8.

1597391092-7208-4IJwIQ99

9.

1597391093-5283-ZX9BPEFU

10.

1597391093-8218-ImxVu0Hu

11.

1597391099-9531-q7hvH16Q

12.

1597391101-8508-7NJoMbS5

13.

1597391102-9076-KbXenqLu

14.

1597391102-8240-j80xbp5m

15.

1597391102-6793-jCDGtKH7

真的太爆笑了~喜歡就分享給朋友看看吧!

【校園傳說】夜半湖畔,傳來一名女子的聲音,轉頭卻不見人影?|下水道先生